- -
UPV
 

Màster Universitari en Automàtica i Informàtica Industrial

Màster Universitari en Automàtica i Informàtica Industrial Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

L'objectiu fonamental d'aquests estudis de màster és la formació d'especialistes en aquestes matèries perquè siguen capaços d'abordar el disseny, la implementació, l'ús i el manteniment de sistemes automàtics de supervisió, control, manipulació i gestió de processos productius que requerisquen altres prestacions de comportament dinàmic, estalvi energètic, reducció de contaminació o eficiència i seguretat.

Aquest camp cientificotecnològic, en evolució i progrés continu, necessita també la formació de joves investigadors que siguen capaços d'afrontar els nous reptes industrials.

RSS
 

EMAS upv