- -
UPV
 

Màster Universitari en Automàtica i Informàtica Industrial Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Automàtica i Informàtica Industrial

60 crèdits

Veure DOGV
Permet accedir a beques

30 places
(2024/2025)

Introducció

El control automàtic està pertot arreu, normalment integrat en dispositius i aplicacions, de manera que és quan falla que es fa realment evident. Un bon disseny -tant si es tracta del sistema de control de vol d'un avió, del sistema de control de producció en una fàbrica de rajoles, de l'estabilització d'un vehicle en condicions adverses o del sistema de supervisió d'un equip robotitzat d'ajuda a la cirurgia, per dir unes poques aplicacions representatives de control automàtic- proporciona seguretat de funcionament, altes prestacions dinàmiques i estàtiques i, en definitiva, un benefici general des de diverses perspectives: estalvi energètic, desenvolupament sostenible, poca contaminació, seguretat...

La implementació dels sistemes de control està basada en els sistemes informàtics de temps real, integrats i miniaturitzats, amb la tendència actual a l'autonomia i reducció de l'ús de recursos. L'ús de robots i manipuladors, no sols en la indústria de l'automòbil, sinó també en moltes altres activitats, com la cirurgia o la teledetecció, requereix una formació específica en qüestions d'automàtica, robòtica, visió per computador i informàtica industrial.

Objectius

L'objectiu fonamental d'aquests estudis de màster és la formació d'especialistes en aquestes matèries perquè siguen capaços d'abordar el disseny, la implementació, l'ús i el manteniment de sistemes automàtics de supervisió, control, manipulació i gestió de processos productius que requerisquen altes prestacions de comportament dinàmic, estalvi energètic, reducció de contaminació o eficiència i seguretat.

Aquest camp cientificotecnològic, en evolució i progrés continu, necessita també la formació de joves investigadors que siguen capaços d'afrontar els nous reptes industrials.

Dirigit a

 • Graduats en enginyeries de matèries afins (G.E. en Tecnologies Industrials, Electrònica Industrial i Automàtica, Aeroespacial, Informàtica, Energia, Telecomunicacions i Electricitat, aquests últims que hagen cursat el Bloc d'Intensificació en Automàtica). Així mateix, s'inclouran en aquest mateix grup sol·licitants que estiguen en possessió del títol de llicenciat o enginyer dels extints plans d'estudi (Eng. Industrial, Automàtica i Electrònica Industrial, Aeronàutic, Informàtic i Telecomunicació, prioritàriament, amb intensificacions de segon cicle en l'àrea).
 • Hi ha, així mateix, la possibilitat d'accés al màster en els casos següents:
  - Graduats estrangers
  - Graduats i titulats superiors de plans d'estudis extints, no inclosos en l'apartat 1.

Criteris d'admissió

L'admissió d'alumnes en el màster es realitza per la Comissió Acadèmica daquest i estarà basada en criteris de qualitat (expedient i adequació temàtica).

La baremació dels candidats serà la següent:

 • Nota mitjana obtinguda en l'expedient acadèmic de les titulacions universitàries amb què sol·licita l'accés al màster tenint en compte la idoneïtat del perfil de formació amb el programa formatiu del màster (80%).
 • Currículum professional del candidat tenint en compte la formació complementària i altres mèrits d'interès (20%).

Organització

Departament d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica

Participants

 • Departament d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica
 • Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors
 • Institut Universitari d'Automàtica i Informàtica Industrial

RSS
 

EMAS upv