- -
UPV
 
REQUISIT LLINGÜÍSTIC
Els estudiants estrangers la llengua nativa dels quals no seguisca l'espanyol, han d'aportar, com a *requisit de preinscripció, un certificat d'espanyol nivell B2, dels organismes certificadors que s'inclouen en les taules de certificats reconeguts per ACLES (Associació de Centres de Llengües en l'Ensenyança Superior) que pot ser consultada en la pàgina web: https://www.acles.es/216-tablas-de-certificados-reconocidos-por-acles"

EMAS upv