- -
UPV
 

Descripció

 

Doble Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació + Enginyeria de Sistemes Electrònics Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El doble màster consisteix en la realització de dos màsters independents, amb continguts parcialment coincidents. Aprofitant les sinergies temàtiques, s'elabora una programació que facilita la realització de tots dos màsters amb un menor cost temporal i econòmic.

Finalment, s'obtenen dos títols:

- Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació

- Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Electrònics

El Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer o enginyera de telecomunicació. Aquesta enginyeria aborda tots els aspectes tecnològics relatius al tractament, la transmissió i la recepció d'informació. Aquest màster ofereix un ampli perfil d'habilitats i coneixements en sistemes de comunicacions, xarxes, electrònica i sistemes audiovisuals, per a adquirir les competències professionals regulades per a exercir la professió d'enginyera o enginyer de telecomunicació.

D'altra banda, el Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Electrònics pretén formar professionals i personal investigador en l'àmbit de l'enginyeria electrònica, aprofundint tant en les seues aplicacions industrials com en les orientades cap a les tecnologies de la informació i les comunicacions. S'estudien les tendències més actuals en els camps següents: sistemes digitals d'alta velocitat i sistemes multiprocessadors, disseny avançat amb processadors digitals de senyal i FPGA, implementació de sistemes de comunicacions, disseny de circuits integrats, sistemes electrònics d'alimentació i generació d'energia, fonts d'energia renovables i qualitat del subministrament elèctric, sistemes d'adquisició de dades, instrumentació electrònica i processament de senyals.


EMAS upv