- -
UPV
 

Descripció

 

Doble Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports + Planificació i Gestió en Enginyeria Civil Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (d'ara en endavant MUECCP) habilita per a exercir la professió d'enginyer de camins, canals i ports, mentre que el Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil (d'ara en endavant MUPGEC) està orientat al camp de la gestió de la construcció, no solament des del punt de vista professional, sinó també científic. No obstant això, tots dos màsters tenen múltiples coincidències entre si.

En conseqüència, el doble títol permet adquirir les competències de tots dos màsters a través d'una trajectòria acadèmica integrada. Tot això amb un cost temporal i econòmic inferior al que representa l'obtenció de tots dos màsters de manera individualitzada. D'aquesta manera, un estudiant del MUECCP, en lloc de cursar els 120 ECTS del MUECCP i els 75 ECTS del MUPGEC, cursa només un total de 165 ECTS, fet que representa un estalvi de 30 ECTS i d'un quadrimestre docent.


EMAS upv