- -
UPV
 

Descripció

Doble Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica + Enginyeria Bioambiental i del Paisatge

Doble Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica + Enginyeria Bioambiental i del Paisatge Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El Màster Universitari en Enginyeria Forestal (MUEF) habilita per a exercir la professió regulada d'enginyera o enginyer forestal, mentre que el Màster Universitari en Enginyeria Bioambiental i del Paisatge (MUEBIP) forma professionals provinents del món de l'enginyeria i el medi ambient amb capacitat d'analitzar, diagnosticar, planificar i gestionar projectes des de l'òptica de l'enginyeria bioambiental i del paisatge. Enginyeria ambiental, perquè en aquest camp recauen les competències, destreses, habilitats i resultats d'aprenentatge que es pretenen desenvolupar, i amb el prefix ‘bio’, perquè és en l'àmbit dels biosistemes (agroalimentari, forestal i del medi natural) on es desenvoluparan principalment.

El doble títol permet adquirir les competències de tots dos màsters a través d'una trajectòria acadèmica integrada. Tot això amb un cost temporal i econòmic inferior al que representa l'obtenció de tots dos màsters de manera individualitzada. D'aquesta manera, un alumne o alumna d'aquest doble màster, en lloc de cursar 150 ECTS resultants de sumar 90 ECTS del MUEF i 60 ECTS del MUEBIP en tres cursos acadèmics, cursa únicament un total de 129 ECTS en dos cursos.


EMAS upv