- -
UPV
 

Descripció

Descripción del título

 

Introducció i objectius

El Màster Universitari en Enginyeria Forestal (MUEF) habilita per a exercir la professió regulada d'enginyera o enginyer forestal, mentre que el Màster Universitari en Enginyeria Bioambiental i del Paisatge (MUEBIP) forma professionals provinents del món de l'enginyeria i el medi ambient amb capacitat d'analitzar, diagnosticar, planificar i gestionar projectes des de l'òptica de l'enginyeria bioambiental i del paisatge. Enginyeria ambiental, perquè en aquest camp recauen les competències, destreses, habilitats i resultats d'aprenentatge que es pretenen desenvolupar, i amb el prefix ‘bio’, perquè és en l'àmbit dels biosistemes (agroalimentari, forestal i del medi natural) on es desenvoluparan principalment.

 

El doble títol permet adquirir les competències de tots dos màsters a través d'una trajectòria acadèmica integrada. Tot això amb un cost temporal i econòmic inferior al que representa l'obtenció de tots dos màsters de manera individualitzada. D'aquesta manera, un alumne o alumna d'aquest doble màster, en lloc de cursar 150 ECTS resultants de sumar 90 ECTS del MUEF i 60 ECTS del MUEBIP en tres cursos acadèmics, cursa únicament un total de 129 ECTS en dos cursos.

 
 

Estructura del màster

PRIMER CURS
Semestre A ECTS Semestre B ECTS
Energies Renovables en el Medi Forestal (OB) 5 Economia dels Serveis Ambientals (OB) 5
Màrqueting Forestal (OB) 5 Gestió Ambiental del Medi Forestal (OB) 5
Planificació Forestal (OB) 5 Gestió i Direcció d'Empreses Forestals (OB) 5
Polítiques Forestals i del Medi Natural (OB) 5 Millora Genètica Forestal (OB) 5
Tecnologia de la Fusta (OB) 5 Ordenació i Protecció del Medi Natural (OB) 5
Tecnologia dels Processos Industrials Forestals (OB) 5 Projectes Forestals (OB) 5
       
SEGON CURS
Semestre A ECTS Semestre B ECTS
Principis i Eines per a l’Ecologia del Paisatge (OB) 6 Enginyeria de les Instal·lacions per al Tractament de la Contaminació del Sector Agroforestal (OB) 3
Contaminació del Medi Agroforestal (OB) 6 Gestió Ambiental de Residus i Efluents del Sector Agroforestal (OB) 3
Anàlisi del Territori i el Paisatge en l'Enginyeria (OB) 6 Anàlisi del Cicle de Vida i Petjada de Carboni de Productes i Subproductes Agroforestals (OB) 3
Avaluació Ambiental de Projectes (OB) 3    
Restauració Ambiental i Paisatgística (OB) 6 Optativa general (OPT) o pràctiques en empresa 6
Comunitats Vegetals en la Restauració Ambiental (OB) 3 TFM MUIMO 12
    TFM MUIBIP 12

EMAS upv