- -
UPV
 

Descripció

Descripción del título

 

Introducció i objectius

El Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (MUEAGRO) habilita per a exercir la professió regulada d'enginyer agrònom, mentre que el Màster Universitari en Ramaderia de Precisió (MUGP) pretén completar la formació en els principals aspectes cap als quals s'encamina la producció ramadera en el present i en el futur. Aquests aspectes són: el desenvolupament de sistemes de monitoratge, les eines biotecnològiques per a la presentació intel·ligent de molècules i organismes per a modular la nutrició, la salut i el benestar dels animals, i la gestió de la informació i dels resultats que permeten millorar la presa de decisions.

El pla d'estudis de totes dues titulacions té una orientació acadèmica multidisciplinària que inclou tant aspectes professionals com investigadors. El doble títol permet adquirir les competències de tots dos màsters per mitjà d'una trajectòria acadèmica integrada. Tot això amb un cost temporal i econòmic inferior al que representa l'obtenció de tots dos màsters de manera individualitzada. D'aquesta manera, un estudiant d'aquest doble màster, en lloc de cursar els 102 ECTS del MUEAGRO i els 60 ECTS del MUGP, cursa únicament un total de 127 ECTS.

 

Estructura del màster

  • 1r curs (60 ECTS): coincideix exactament amb el primer curs del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica: http://www.upv.es/titulaciones/MUIAGRO/menu_1013996c.html

  • 2n curs - semestre A (31 ECTS): cursaran les assignatures de la matèria d'especialització en Ciència i Tecnologia de la Producció Animal i l'assignatura BIG DATA: Gestió de la Informació de la matèria d'orientació professional del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica.

  • 2n curs - semestre B (36 ECTS): es cursarà el mòdul d'aplicació pràctica de la Ramaderia de Precisió bé a través de Pràctiques en Empresa (12 ECTS) o d'Iniciació a la Investigació (12 ECTS), més el treball de final de màster del MUEAGRO (12 ECTS) i el treball de final de màster del MUGP (12 ECTS).

 

Dirigit a

Graduats en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural que vulguen obtenir les competències necessàries per a aconseguir la professió regulada d'enginyer agrònom i que, a més, vulguen aprofundir en el coneixement de tots aquells aspectes relacionats amb la ramaderia de precisió.

 

Criteris d'admissió

L'alumnat ha de complir el criteri d'admissió en el Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica, perquè es tracta d’un màster habilitant. El grau de referència per a l'accés és el Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural. Així mateix, seran admesos sense complements formatius els graduats en títols equivalents al grau de referència provinents de qualsevol universitat espanyola. La resta de graus donen accés al màster, encara que es requerirà fer un estudi individualitzat de cada situació per a determinar els complements formatius necessaris d'admissió, en funció de la procedència de l'estudiant.

 

Les sol·licituds d'admissió al doble títol seran avaluades per la Comissió Acadèmica Mixta de conformitat amb els criteris de mèrits i selecció de totes dues titulacions.

 

 

EMAS upv