- -
UPV
 

Descripció

Descripció del títol

 

Introducció i objectius

El Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (MUEAGRO) habilita per a exercir la professió regulada de l'enginyeria agrònoma, mentre que el Màster Universitari en Enologia (MUENO) va dirigit a la formació de professionals de la producció i l'elaboració del vi, a personal tècnic i directiu d'empreses del sector i a futur personal investigador i especialista en tecnologia i innovació vitivinícola. A més, el màster té com a objectiu la formació de futurs investigadors i investigadores, amb la finalitat que aquestes persones titulades puguen continuar els estudis de doctorat.

El pla d'estudis de totes dues titulacions té una orientació acadèmica multidisciplinària que inclou tant aspectes professionals com investigadors. El doble títol permet adquirir les competències de tots dos màsters a través d'una trajectòria acadèmica integrada. Tot això amb un cost temporal i econòmic inferior al que representa l'obtenció de tots dos màsters de manera individualitzada. D'aquesta manera, una alumna o alumne d'aquest doble màster, en lloc de cursar els 102 ECTS del MUEAGRO i els 72 ECTS del MUENO, cursa únicament un total de 147 ECTS.

 

Estructura del màster

  • 1r curs (60 ECTS): coincideix exactament amb el primer curs del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica: http://www.upv.es/titulaciones/MUIAGRO/menu_1013996v.html

  • 2n curs - semestre A (48 ECTS): es cursen les assignatures del mòdul 5 (especialització) del MUEAGRO. L'estudiant pot cursar les assignatures de qualsevol de les matèries oferides en el mòdul, tenint en compte que les assignatures cursades han de pertànyer a la mateixa matèria. A més, cursen les següents assignatures obligatòries del MUENO: Microbiologia i Bioquímica Enològica (34772), Química Enològica (34773), Tecnologia i Enginyeria Enològica I (34774) i Tecnologia i Enginyeria Enològica II (34775).

  • 2n curs - semestre B (39 ECTS): es cursa l'assignatura obligatòria del MUENO Anàlisi Sensorial (34776) i dues assignatures optatives del MUENO (9 ECTS). A més, es realitzen obligatòriament pràctiques externes curriculars en una empresa vitivinícola (6 ECTS), el treball de final de màster del MUEAGRO (33381, 12 ECTS) i el treball de final de màster del MUENO (34797, 6 ECTS).

 

Dirigit a

Persones graduades en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural que vulguen obtenir les competències necessàries per a aconseguir la professió regulada de l'enginyeria agrònoma i que, a més, vulguen aprofundir en el coneixement de tots aquells aspectes relacionats amb el món del vi.

 

Criteris d'admissió

L'alumnat ha de complir el criteri d'admissió en el Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica, per ser aquest un màster habilitant. El grau de referència per a l'accés és el Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural de la UPV. Així mateix, s'admeten sense complements formatius les graduades i graduats en títols equivalents al grau de referència provinents de qualsevol universitat espanyola. La resta de graus donen accés al màster, encara que es requereix realitzar un estudi individualitzat de cada situació per a determinar els complements formatius necessaris d'admissió, en funció de la procedència de l'estudiant.

 

EMAS upv