- -
UPV
 

Grau en Enginyeria Química Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Enginyeria Química

4 cursos
240 crèdits

Crèdit 19,27€
(2021/2022)
Permet accedir a beques

Nota de tall 11,62
(2021/2022)

80 places
(2021/2022)

Presentació del grau

Aquest grau forma profesionals perquè siguen capaces de concebre, calcular, construir, posar en marxa i gestionar equips i instal·lacions de la indústria química i, en general, de les indústries on s'efectuen processos químics en els quals la matèria experimenta canvis en la seua composició, estat o contingut energètic. Pot realitzar-se a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial (ETSEI) i a l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi (EPSA).

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE 
Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE

Eixides professionals

Aquest grau t'habilita per a exercir la professió d'enginyeria tècnica industrial. Podràs treballar tant en la indústria manufacturera com en empreses de consultoria i disseny en l'àmbit de l'enginyeria química. Podràs aconseguir llocs de responsabilitat en els departaments de producció, qualitat i medi ambient. Així mateix, podràs encarregar-te de l'explotació d'instal·lacions relacionades amb la química industrial.

Igualment, podràs exercir tasques d'assessoria tècnica, legal i comercial; exercir lliurement la professió (elaborant peritatges, dictàmens i projectes en l'àmbit de la química industrial), optar per l'Administració Pública o dedicar-te a la docència (com a professor/a d'ensenyament secundari o d'universitat).

Mobilitat internacional i pràctiques

Pots cursar un semestre en universitats de més de 30 països amb les quals l'ETSEI i l'EPSA tenen signats convenis d'intercanvi acadèmic, o bé cursar un semestre en una altra universitat espanyola.

Tindràs oportunitat de realitzar pràctiques professionals en alguna de les múltiples empreses i institucions privades i públiques amb les quals l'escola té convenis signats, sovint orientats a realitzar el teu treball de fi de grau.

Continuació d'estudis

El grau permet accedir al Màster Universitari en Enginyeria Química, que capacita per a exercir la professió d'enginyera química o enginyer químic, la qual és assimilable a una professió regulada.

A més, també permet accedir al Màster Universitari en Enginyeria Industrial i a qualsevol màster universitari de la UPV després de realitzar els complements de formació oportuns.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
64,50 127,50 36,00 0,00 12,00 240,00
Aquest grau forma part d'un
programa acadèmic de grau + màster universitari de la UPV.
Amb aquest programa podràs obtenir la reserva automàtica en el màster de referència des del moment de la preinscripció en el grau


EMAS upv