- -
UPV
 

Grau en Enginyeria de l'Energia Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Presentació del grau

El sector energètic, en les seues múltiples facetes relacionades amb la producció, el transport, la distribució i la utilització de l'energia, és un dels camps tecnològics més importants i de major creixement en l'actualitat, i un dels sectors estratègics per al futur desenvolupament de la societat. L'enginyeria de l'energia s'emmarca en la branca industrial i, bàsicament, és la que s'ocupa de la concepció i la gestió de les instal·lacions energètiques i els seus components per a garantir la millor utilització dels recursos disponibles, aprofitar al màxim les fonts d'energia renovables i minimitzar alhora el seu impacte sobre el medi ambient.

Eixides professionals

Pots treballar en empreses (de producció, transport i distribució; les dedicades a l'auditoria, l'optimació i la gestió energètica; al disseny, projecte, execució i manteniment de les instal·lacions energètiques, o les que, pel gran consum, gestionen el seu propi sistema energètic) i en organismes públics de l'àmbit de l'energia.

Mobilitat internacional i pràctiques

Pots cursar un semestre en alguna de les universitats de més de 30 països de tot el món amb les quals l'escola té signats convenis d'intercanvi acadèmic, i també pots cursar un semestre en una altra universitat espanyola.

Tens l'oportunitat de realitzar pràctiques professionals en alguna de les múltiples empreses i institucions privades i públiques amb les quals l'escola té convenis signats, sovint orientades a realitzar el teu treball de final de grau.

Continuació d'estudis

Amb aquest grau es pot accedir al Màster Universitari en Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible i també al Màster Universitari en Enginyeria Industrial, que habilita per a l'exercici de la professió d'aquesta enginyeria.

A més, es poden cursar els següents màsters universitaris de la UPV: Seguretat Industrial i Medi Ambient; Motors de Combustió Interna Alternatius; Enginyeria del Manteniment; Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient; Química Sostenible, i Enginyeria de Sistemes Electrònics, o també sol·licitar l'accés a qualsevol màster universitari de la UPV amb els complements de formació requerits.

Crédits ECTS: 240 (4 anys)


EMAS upv