- -
UPV
 

Grau en Enginyeria Civil Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Enginyeria Civil

4 cursos
240 crèdits

Crèdit 17,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

Nota de tall 9,99
(2022/2023)

100 places (+25 en PARS)
(2022/2023)

Presentació del grau

L'enginyeria civil proporciona solucions sostenibles d'integració de les infraestructures amb el territori, el medi ambient i la societat. La planificació de les ciutats i els seus servicis; el traçat de xarxes ferroviàries i carreteres; la protecció de les costes; la seguretat front a riuades i terratrèmols; el disseny, la construcció i conservació de ponts, túnels, preses i ports, o la gestió integrada de projectes i obres, constituixen les activitats de l'enginyer/a civil. La titulació et prepara per a ser un professional molt capacitat per raonar lògicament buscant solucions sostenibles i innovadores.

Títol acreditat internacionalment amb els segells EUR-ACE i ABET 
Títol acreditat internacionalment amb els segells EUR-ACE i ABET

Eixides professionals

El Grau en Enginyeria Civil habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyeria tècnica d'obres públiques (especialitat de Construccions Civils). Aquesta titulació et permet treballar en empreses d'enginyeria, de construcció, de manteniment i explotació de serveis, etc. També t'habilita per a exercir lliurement la professió duent a terme estudis i projectes, la direcció i inspecció d'obres, etc. Alternativament podràs ser personal funcionari dels cossos tècnics en tot tipo d'administracions (ministeris, conselleries, ajuntaments...) o dedicar-te a la docència i investigació.

Mobilitat internacional i pràctiques

Pots completar la teua formació en alguna de les més de 70 universitats estrangeres amb les que tenim acords de mobilitat, en països com França, Alemanya, Dinamarca, el Regne Unit, Itàlia, Finlàndia, Àustria, els Estats Units, etc.

Tens la opció de realitzar pràctiques remunerades a les millors empreses d'enginyeria, servicis i construcció, (nacionals i estrangeres), com també amb organismes públics: ajuntaments, conselleries, universitat, etc.

Continuació d'estudis

El Grau en Enginyeria Civil es el grau de referència per a cursar el Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la UPV.

A més, pots accedir als següents màsters universitaris de la UPV: Planificació i Gestió en Enginyeria Civil; Transport, Territori i Urbanisme; Sistemes Intel·ligents de Transport; Enginyeria Ambiental; Enginyeria del Formigó; Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient; Prevenció de Riscos Laborals i Edificació.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
72,00 124,50 31,50 0,00 12,00 240,00
Aquest grau forma part d'un
programa acadèmic de grau + màster universitari de la UPV.


EMAS upv