- -
UPV
 
Doble grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural + Ciències Ambientals Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Doble grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural + Ciències Ambientals

5 cursos
330 crèdits

Crèdit 19,27€
(2021/2022)
Permet accedir a beques

Nota de tall 9,74
(2021/2022)

10 places
(2022/2023)

Presentació del grau

Aquest doble grau permet a l'estudiant obtenir simultàniament el grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural, i el grau en Ciències Ambientals. El primer grau és habilitant per al desenvolupament de la professió regulada de l'enginyeria tècnica forestal, mentre que el segon proporciona una important formació en les àrees científica, tecnològica, social, econòmica, jurídica i de gestió del medi ambient.

El grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural s'imparteix a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural, situada al campus de Vera (València). I el grau en Ciències Ambientals s'imparteix al campus de Gandia. El grau té un doble itinerari 3+2, de manera que els tres primers cursos es poden cursar tant al campus de Vera (València), com al de Gandia, i els altres dos cursos, a l'altre campus.

Eixides professionals

Aquesta doble titulació et capacita per a desenvolupar la teua activitat professional dins del sector forestal i del medi natural en empreses públiques i privades, en l'administració i en els departaments d'empreses que desenvolupen una activitat de caràcter mediambiental.

Pots trobar els objectius i eixides professionals de cada grau en les seues respectives webs:

Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural

Grau en Ciències Ambientals Grau en Ciències Ambientals

Mobilitat internacional i pràctiques

Les dues escoles on s'imparteixen els títols tenen una àmplia experiència en el foment de la mobilitat internacional dels seus estudiants, gràcies a la multitud de convenis que tenen signats amb les millors universitats europees i de la resta del món.

L'alumnat pot fer pràctiques remunerades abans d'acabar els estudis en una gran diversitat d'empreses dels sectors forestal i mediambiental. Aquesta activitat li aporta una valuosa experiència professional durant els estudis.

Continuació d'estudis

Des del doble grau pots accedir al Màster Universitari en Enginyeria de Forests, i al Màster Universitari en Avaluació i Seguiment Ambiental d'Ecosistemes Marins i Costaners.

També es pot accedir a qualsevol altre màster no habilitant, entre els quals destaquen per l'afinitat amb aquest doble grau els màsters universitaris d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient; Economia Agroalimentària i del Medi Ambient; i Seguretat Industrial i Medi Ambient. A més, es pot accedir a qualsevol màster universitari de la UPV cursant les assignatures d'anivellament oportunes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 178,50 67,50 0,00 24,00 330,00

EMAS upv