- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Futur estudiant :: Ho tinc tot en un clic

PLA INTEGRAL D'ACOMPANYAMENT A L'ESTUDIANT (PIAE+)


Què és el PIAE+? 

El Pla integral d'acompanyament a l'estudiant (PIAE+) és un projecte d'orientació, guia i suport sistemàtic, immers en el currículum i garantit per la UPV, que es dirigeix a l'alumnat des que es matricula (en qualsevol curs de grau, màster o doctorat) fins que finalitza els estudis.


 • Pretén afavorir el desenvolupament integral de l'estudiantat en l'àmbit acadèmic, personal i social durant tota l'etapa universitària, evitar l'abandó i afavorir l'èxit acadèmic, perquè puguen inserir-se satisfactòriament en el mercat laboral.
 • És un projecte institucional, compartit per tots els agents implicats: centres, equips directius, professorat, estudiants i serveis de la UPV, que la Universitat Politècnica de València posa a la disposició de l'alumnat durant l'etapa universitària per a afavorir el seu desenvolupament integral en l'àmbit acadèmic, personal i social.
 • Es concep com un recurs pedagògic que facilita l'orientació i el suport a l'estudiantat, i l'acompanya durant els estudis universitaris, per a millorar els nivells de rendiment acadèmic, evitar l'abandó i estimular l'adquisició de les competències transversals.

Què pretén el PIAE+? 

Acompanyar l'estudiant en la seua trajectòria a la UPV a fi d'afavorir el seu desenvolupament personal i la seua formació integral.


 • Facilitar la integració acadèmica, personal i social al centre i a la UPV.
 • Realitzar el seguiment acadèmic amb una orientació del disseny curricular d'acord amb els seus interessos i expectatives.
 • Identificar les necessitats o els problemes que li dificulten els estudis.
 • Orientar i motivar en el progrés acadèmic: habilitats i estratègies d'estudi.
 • Potenciar el desenvolupament de les competències transversals de la UPV.
 • Oferir orientació en la seua inserció en l'entorn laboral/professional.

En què consisteix el PIAE+? 

El PIAE+ inclou en els diferents moments clau del grau i del postgrau:


 • Jornades d'Acolliment  Jornades d'Acolliment  (obri nova finestra) i Pla d'acció tutorial universitari (PATU) Pla d'acció tutorial universitari (PATU) (obri nova finestra)
 • Activitats tutorials planificades i a demanda. Organitzades per equips de tutores i tutors de cada titulació que ofereixen suport, acompanyament i orientació.
 • Planificació de sessions informatives i/o formatives organitzades en diferents moments clau del grau.
 • Recursos de suport en l'àmbit acadèmic.
 • Xarxa de serveis de la UPV.

Més informació 

El Pla integral d'acompanyament a l'estudiant (PIAE+) reafirma l'alumnat com a objectiu essencial de la UPV, i vela per la seua formació integral, garantint l'excel·lència, l'abast del seu màxim potencial i la seua incorporació al mercat laboral.


El PIAE+ és un pla concebut per a escoltar l'estudiantat i oferir-li un suport personalitzat i un acompanyament al llarg de la trajectòria universitària que impulse el seu rendiment acadèmic; reforce valors; estimule l'emprenedoria, la innovació i la transferència, i el dote de competències i destreses suficients per a perfilar un itinerari professional concorde als seus gustos i preferències i, també, a les demandes de la societat actual.


 • PIAE+  (obri nova finestra)
 • Instagram  (obri nova finestra)
 • Institut de Ciències de l'Educació (ICE)   (obri nova finestra)
 • Vicerectorat d'Estudiants i Emprenedoria   (obri nova finestra) • UPV
  UPV
  UPV

  EMAS upv