- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Futur estudiant :: Ho tinc tot en un clic

PLA INTEGRAL D'ACOMPANYAMENT A L'ESTUDIANT (PIAE+). Pla d'acció tutorial universitari (PATU)


Què és el Pla d'acció tutorial universitari (PATU)? 

El Pla d'acció tutorial universitari (PATU) és un servei que ofereix la Universitat Politècnica de València a l'estudiantat de nou ingrés de grau per a integrar-lo en un grup tutoritzat per alumnat tutor i professorat tutor de la mateixa titulació a fi que ajude i acompanye l'estudiant durant el primer curs acadèmic.


Quan l'estudiant accedeix per primera vegada a la Universitat, s'enfronta a un dels majors reptes de la seua vida estudiantil. Per això, la UPV acompanya el seu alumnat en aquest procés d'adaptació amb les Jornades d'Acolliment i el Pla d'acció tutorial universitari (PATU), dos projectes específics per a l'estudiantat de primer curs inclosos en el Pla integral d'acompanyament a l'estudiant (PIAE+), una iniciativa global per a alumnes de qualsevol curs de grau, màster i doctorat de la UPV.Què pretén el Pla d'acció tutorial universitari (PATU)? 

Orientar l'alumnat durant el primer curs a la UPV.


 • Reduir l'impacte que suposa l'accés a la Universitat.
 • Informar sobre aspectes rellevants del centre i del grau.
 • Augmentar la participació en les diferents activitats que organitzen, tant el centre com la Universitat, per a proporcionar-li un paper més actiu i millorar la seua implicació en la vida universitària.
 • Assessorar individualment i grupalment en aquells aspectes acadèmics, socials i personals que ho requerisquen per a configurar millor el seu itinerari formatiu i optimar així el seu rendiment acadèmic.

En què consisteix el Pla d'acció tutorial universitari (PATU)? 

El Pla d'acció tutorial inclou les activitats següents:


 • Formació de grups tutorials de 5-10 estudiants de nou ingrés amb estudiats de cursos superiors (alumnat tutor) i professorat (professorat tutor), tots dos de la mateixa titulació, que els ofereixen visions complementàries sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • Sessions tutorials periòdiques, individuals i grupals, al llarg del curs, amb major rellevància durant els primers mesos, en què l'estudiant presenta més dificultats i requereix més suport per part de l'equip tutor.
 • Tutorització sobre tots els àmbits acadèmics: metodologia d'estudi, aprofitament de les classes, planificació de les assignatures, tràmits administratius o activitats i serveis de la UPV.

Més informació 

El Pla integral d'acompanyament a l'estudiant (PIAE+) reafirma l'alumnat com a objectiu essencial de la UPV, i vela per la seua formació integral, garantint l'excel·lència, l'abast del seu màxim potencial i la seua incorporació al mercat laboral.


El PIAE+ és un pla concebut per a escoltar l'estudiantat i oferir-li un suport personalitzat i un acompanyament al llarg de la trajectòria universitària que impulse el seu rendiment acadèmic; reforce valors; estimule l'emprenedoria, la innovació i la transferència, i el dote de competències i destreses suficients per a perfilar un itinerari professional concorde als seus gustos i preferències i, també, a les demandes de la societat actual.


 • PIAE+  (obri nova finestra)
 • Instagram  (obri nova finestra)
 • Institut de Ciències de l'Educació (ICE)   (obri nova finestra)
 • Vicerectorat d'Estudiants i Emprenedoria   (obri nova finestra) • UPV
  UPV
  UPV

  EMAS upv