- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Futur estudiant :: Ho tinc tot en un clic

Pla integral d'acompanyament a l'estudiant (PIAE). Acció Tutorial


Què és? 

Quan un/a estudiant accedeix per primera vegada a la Universitat, s'enfronta a un dels majors reptes de la vida estudiantil. L'accés i l'adaptació al nou entorn universitari moltes vegades no és fàcil. Per això, la UPV duu a terme el Pla integral d'acompanyament a l'estudiant (PIAE), amb les Jornades d'Acolliment (a l'inici del curs) i el Pla d'acció tutorial universitari (PATU) al llarg del primer curs, amb la finalitat d'ajudar l'alumnat en aquest procés millorant la seua projecció personal, social i acadèmica.A qui va dirigit el Pla d'Acció Tutorial Universitari? 

Cada centre de la UPV compta amb un equip tutorial (alumnat i professorat tutor) que es coordinen per a realitzar aquesta labor.


Els objectius específics d'aquest programa són:


  • Reduir l'impacte que suposa l'accés a la Universitat.
  • Informar sobre aspectes rellevants del centre i del grau.
  • Augmentar la participació en les diferents activitats que organitzen tant el centre com la Universitat per a proporcionar-li un paper més actiu i millorar la seua implicació en la vida universitària.
  • Assessorar individualment i grupalment en aquells aspectes acadèmics, socials i personals que ho requerisquen per a configurar millor el seu itinerari formatiu i optimar així el seu rendiment acadèmic.

Què pretén? 

La inscripció en el Programa es duu a terme en el procés de matrícula. No obstant això, durant les Jornades d'Acolliment, que es desenvolupen a l'inici del curs, es presenta el Programa i s'obri un nou termini d'inscripció.


Es constitueixen grups de tutoria de 8 a 10 estudiants de primer curs, amb estudiants de cursos superiors i professorat tutor (tots dos de la mateixa titulació) que els ofereixen visions complementàries sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge.


Es realitzen sessions de tutoria periòdiques al llarg del curs, segons les necessitats plantejades per l'alumnat de primer curs. Aquestes sessions cobren major rellevància durant els primers mesos del curs (primer quadrimestre), coincidint amb el moment en què l'estudiant presenta més dificultats i requereix més suport per part de les persones tutores.En què pot ajudar a l'alumne? 

Les persones tutores es coordinen i assessoren personalment cada estudiant de nou ingrés, i estan a disposició seua per a prestar-li ajuda en tots els àmbits acadèmics, des d'emplenar un document administratiu, fins a optimitzar l'aprofitament de les classes, planificar les assignatures, informar sobre activitats i serveis, etc.


De la mateixa manera, les persones tutores convocaran reunions grupals en les quals s'abordaran els problemes del dia a dia, per a intentar solucionar-los de la millor manera possible. Proposaran plans de millora, orientació acadèmica o metodologia d'estudi i formació complementària.


El Pla integral d'acompanyament a l'estudiant (PIAE) compta amb l'assessorament de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE); l'Àrea d'Alumnat, Rendiment i Avaluació Curricular, i el Vicerectorat d'Alumnat i Extensió Universitària.Més informació:  UPV
UPV
UPV

EMAS upv