Vicerectorat de Professorat
i Ordenació Acadèmica

El Vicerectorat de Professorat i Ordenació Acadèmica és el responsable de la política de planificació, dedicació, reconeixement i promoció del personal docent i investigador. Estableix els plans de retenció i captació de talent i coordina les accions i activitats de l’Institut de Ciències de l’Educació.

Entre altres funcions, se li encomana gestionar el Pla d’Ordenació Docent; fer el seguiment, avaluació i, en el seu cas, proposta de modificació de la Normativa d’Organització Acadèmica (NOA) i coordinar els procediments de contractacions de personal docent i investigador així com l’avaluació de l’activitat docent.

Àrees

El VPOA compta amb les següents tres àrees:

Àrea de Professorat

L’Àrea de professorat té com a missió fonamental atendre totes les possibles necessitats que tinga el nostre PDI, tractant que tots els docents tinguen clara la seua situació i projecció futura en la UPV, aconseguint ser una àrea pròxima i […]

Llegir més

Àrea d’Ordenació Acadèmica

L’Àrea d’Ordenació Acadèmica s’encarrega de gestionar la demanda i necessitat de professorat. Alguns aspectes relacionats són la dotació de l’encàrrec docent (amb ERTs), i el dimensionament, promoció i renovació de professorat (amb departaments).

Llegir més

Àrea d’Institut de Ciències de l’Educació

L’Àrea d’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) cerca fer costat a docents i estudiants per a establir una docència de qualitat i que responga a les exigències de la societat. En la següent web trobaràs molta més informació:

Llegir més

Filosofia de Treball

Missió

Desenvolupament d’una estructura de PDI perfectament dissenyada per a donar compliment de les labors docents, d’investigació i transferència requerides per la societat.

Visió

Establiment de processos simples i automatitzats, que permeten comptar amb una plantilla adequadament dimensionada per a les necessitats docents. 

Valors

  • Equanimitat
  • Transparència
  • Responsabilitat
  • Eficiència

Programes i Iniciatives Destacades

No s’han trobat targetes.