- -
UPV
 
Foto principal

SNI_UPV

És el servei dependent de la Secretaria General que té encomanades les següents funcions:

1.- Prestació d'assistència tècnica-jurídica.

2.- Vetllar per la millora de la qualitat tècnica de les resolucions i disposicions generals.

3.- Suport administratiu de la Junta Electoral de la Universitat.

4.- Revisió de legalitat d'acords, convenis i contractes.

5.-Tramitació de les revisions d'actes nuls.

6.- Tramitació de les reclamacions per responsabilitat patrimonial.

7.- Col·laborar en les tasques d'instrucció dels expedients disciplinaris.

8.- Edició del Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València.

9.- Suport tècnic al delegat de Protecció de Dades.


EMAS upv