- -
UPV
 
Foto principal

UNITAT DE PRÀCTIQUES EN EMPRESES FBBAA UPV

La Unitat de Pràctiques en Empreses de la Facultat de Belles arts té com a finalitat fomentar, en col·laboració amb el Servei Integrat d'Ocupació de la UPV, la cooperació universitat-empresa, com a complement a la formació dels estudiants, mitjançant els convenis de Cooperació Educativa, el marc legal de la qual ho proporciona la legislació vigent en el territori nacional (RD592/14 i RD1493/11) i el Reglament aprovat pel Consell de Govern de la UPV.

L'oficina de Pràctiques en Empresa està situada al costat de secretaria. L'horari d'atenció a l'alumnat és Dilluns, Dimarts i Dijous d'11.00 a 13:30h i també els dijous de 16 a 17h. amb cita prèvia.

Twitter LinkedIN Instagram Youtube


EMAS upv