- -
UPV
 
Costos orientatius de matrícula en les nostres titulacions
EPSG-Administración Secretaria Taxes de matrícula i formes de pagament Costos orientatius de matrícula en les nostres titulacions  ...

Aquesta informació és orientativa.

Per a calcular l'import de las taxes acadèmiques de matrícula, cal multiplicar el número de crèdits matriculats pel valor del crèdit (publicat anualment en el Decret de preus públics de la Generalitat Valenciana). A eixa quantitat caldrà sumar-li les taxes administratives (abertura d' expedient, assegurança escolar, carnet acadèmic), que, en cada cas calga aplicar.
Per al curs 2021-2022, aquestos són els imports orientatius de les taxes acadèmiques de la matrícula en primer curso complet:
Grau en Turisme (15,59 euros/crèdit): 935 euros.
Doble Grau en Turismo+ADE (15,59 euros/crèdit): 1.100 euros.
Grau en Comunicació Audiovisual (14,21 euros/crédit): 853 euros.
Grau en Enginyeria en Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge / Grau en Ciències Ambientals / Grau en Tecnologies Interactives (19,27 euros/crèdit): 1.156 euros.
Doble Grau Comunicació Audiovisual+Sistemes de Telecom., So i Imatge: 1.345 euros.
Doble Grau Ciències Ambientals+Eng. Forestal i del Medi Natural: 1.359 euros.

Masters (39,27 euros/crèdit): 2.356 euros. (Taxa del títol de master: 212,07 euros)

EMAS upv