- -
UPV
 
Títols Propis
banner UPV

Títols Propis del nivell de qualificació 7 segons el Marc Europeu de Qualificacions (EQF) i nivell 3 segons el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES). En aquest grup al Campus de Gandia s'imparteixen:

  • Estudis de Mŕster: Títols Propis de postgrau de major nivell dins de l'oferta de formació permanent universitŕria. Té com a finalitat que l'estudiant adquirisca una formació avançada de carŕcter especialitzat o multidisciplinari.
  • Diplomes d'especialització: Títols propis de postgrau de major nivell dins de l'oferta de formació permanent universitŕria. Té com a finalitat que l’estudiant adquirisca una formació avançada de carŕcter especialitzat o multidisciplinari.
Gestionat pel Centre de Formació Permanent

EMAS upv