- -
UPV
 

Esquema de resolució d'un problema genèric de càlcul matricial d'estructures

S'exposen les diferents fases de la resolució d'un problema qualsevol de càlcul matricial d'estructures, especificant, en cada una d'elles, les dades necessàries i les fórmules o mètodes que cal aplicar. El resultat és un document, que anomenem "esquema de resolució", que explicita tota la informació necessària per resoldre el problema i que recomanem elaborar sempre abans de començar els càlculs. Casanova Colón, J. (2009). Esquema de resolució d'un problema genèric de càlcul matricial d'estructures. http://hdl.handle.net/10251/5628


EMAS upv