- -
UPV
 

Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada d'un pòrtic pla sotmès a un increment tèrmic uniforme

En aquest objecte d'aprenentatge es mostra com dur a terme una anàlisi qualitativa d'un pòrtic pla, sol·licitat per un increment tèrmic uniforme "exemple paradigmàtic d'allargament unitari imposat", amb l'objectiu de preveure els signes de les reaccions i la forma tant de les lleis d'esforços com de la deformada. Casanova Colón, J. (2010). Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada d'un pòrtic pla sotmès a un increment tèrmic uniforme. http://hdl.handle.net/10251/7710


EMAS upv