- -
UPV
 

Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada d'un pòrtic pla sol·licitat per desplaçaments imposats

En aquest objecte d'aprenentatge es mostra com dur a terme una anàlisis qualitativa d'un pòrtic pla, sol·licitat per desplaçaments imposats, amb l'objectiu de preveure els signes de les reaccions i la forma tant de les lleis d'esforços com de la deformada. Casanova Colón, J. (2010). Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada d'un pòrtic pla sol·licitat per desplaçaments imposats. http://hdl.handle.net/10251/7709


EMAS upv