- -
UPV
 

Resolució de problemes: Què és un esquema de resolució?

Casanova Colón, José; L'esquema de resolució és un document escrit previ a la mateixa resolució del problema, que resumeix tota la informació rellevant en ella: enunciat, estratègia de resolució dissenyada i criteris de verificació prevists. L'objecte d'aprenentatge descriu detalladament que és, com s'elabora i per a què pot utilitzar-se. Resolució de problemes: Què és un esquema de resolució? http://hdl.handle.net/10251/10073


EMAS upv