- -
UPV
 

Dibuix de les lleis d'esforços

S'explica el procediment per dibuixar les lleis d'esforços d'una estructura basat a determinar el tipus de corba que les representa i alguns valors característics d'aquestes a partir de les càrregues, les equacions d'equilibri intern i les condicions de contorn. Aquest mètode és més eficient que determinar l'expressió analítica per trams, o calcular el valor en un nombre suficient de punts, però els estudiant solen trobar alguna dificultat les primeres vegades que l'apliquen. Per exposar-lo primer es repassen les relacions matemàtiques que governen el problema i, a continuació, es descriu el mètode a partir d'exemples dels diferents tipus de lleis. Casanova Colón, J. (2009). Dibuix de les lleis d'esforços. http://hdl.handle.net/10251/5624


EMAS upv