- -
UPV
 

Algorismes Forward i Backward

Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: 1) Explicar la dificultat de calcular la probabilitat d'una cadena amb un model de Markov ocult; 2) Calcular la probabilitat d'una cadena amb l'algorisme Forward; i 3) Calcular la probabilitat d'una cadena amb l'algorisme Backward. Juan Císcar, A.; Sanchis Navarro, JA.; Civera Saiz, J. (2017). Algorismes Forward i Backward. http://hdl.handle.net/10251/84009


EMAS upv