- -
UPV
 

Aprenentatge d'HMMs: algorisme Forward-Backward

Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentage són: 1) Descriure el criteri de màxima versemblança per a l'estimació de paràmetres d'un model de Markov; i 2) Aplicar l'algorisme Forward-Backward. Juan Císcar, A.; Sanchis Navarro, JA.; Civera Saiz, J. (2017). Aprenentatge d'HMMs: algorisme Forward-Backward. http://hdl.handle.net/10251/79877


EMAS upv