- -
UPV
 

Deteminació de desplaçaments virtuals en mecanismes plans d'un grau de llibertat

En aquest objecte d'aprenentatge es mostra com determinar els desplaçaments virtuals que pot patir un mecanisme pla d'un grau de llibertat. Aquests desplaçaments es necessiten per plantejar les condicions d'equilibri del mecanisme per mitjà del teorema dels treballs virtuals, procediment que cal aplicar en la resolució de diferents problemes de Càlcul d'Estructures. L'objecte d'aprenentatge repassa els conceptes teòrics involucrats, descriu el procediment i, per aclarir-lo, l'aplica a un parell d'exemples. Casanova Colón, J. (2010). Deteminació de desplaçaments virtuals en mecanismes plans d'un grau de llibertat. http://hdl.handle.net/10251/7712


EMAS upv