- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil Campus d'Alcoi, Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil

90 crèdits ECTS

Introducció

L'àmbit tèxtil actual demana persones formades, amb capacitat per a liderar les empreses i les estructures d'investigació relacionades amb el sector, que afronten el repte de les noves competències, i que ajuden a potenciar el desenvolupament de productes nous i a ser competitius en el renovat mercat tèxtil.

En el desenvolupament del màster col·laboren tres centres de referència en el sector: la UPV, l'Institut Tecnològic del Tèxtil (AITEX) i l'Associació Tèxtil de la Comunitat Valenciana (ATEVAL). Les infraestructures disponibles i la forta relació amb l'entorn productiu que aporten aquests organismes permet abordar amb èxit la formació que s'hi proposa.

Objectius

Formar professionals capaços de donar solucions òptimes en els processos de l'enginyeria tèxtil. Les persones titulades són competents per al següent:

  • Obtenir productes especialitzats amb matèries i processos d'alta tecnologia.
  • Diversificar el camp d'aplicació dels tèxtils a molts més sectors.
  • Adquirir una visió detallada dels temes d'actualitat en l'enginyeria tèxtil.
  • Formar en la gestió de projectes d'R+D+I.
  • Dotar de metodologia científica i d'habilitat per al maneig d'instrumental d'investigació.
  • Potenciar els coneixements científics i metodològics per al desenvolupament i la caracterització de materials nous.
  • Fomentar la creació d'empreses tèxtils.

Criteris d'admissió

S'estableix aquesta prioritat d'accés, d'acord amb la titulació prèvia:

  • Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes; Grau en Enginyeria Química; Enginyeria Tècnica Industrial (especialitats Tèxtil i Química), i Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial.
  • Grau en Enginyeria Mecànica; Grau en Enginyeria Elèctrica; Grau en Enginyeria Electrònica; Enginyeria de Materials; Enginyeria Tècnica Industrial (Mecànica, Elèctrica o Electrònica); qualsevol altre grau en enginyeria que complisca amb els requisits establits legalment, i qualsevol titulació internacional equivalent.

Intercanvi acadèmic

La gestió dels programes de mobilitat es duu a terme a través de l'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi (OPII), al campus d'Alcoi, que dóna suport general a tota la gestió d'intercanvi acadèmic del màster. http://www.upv.es/contenidos/IOFEPSA/.

Pràctiques en empresa

El màster presenta la possibilitat de la realització de pràctiques en empresa com una oferta extracurricular.

La col·laboració estreta de les entitats externes que participen en el màster (l'Institut Tecnològic del Tèxtil, AITEX, i l'Associació Tèxtil de la Comunitat Valenciana, ATEVAL) permet potenciar l'oferta en pràctiques de l'alumnat.


EMAS upv