- -
UPV
 

Descripció

Doble Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports + Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (MUECCP) habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer o enginyera de Camins, Canals i Ports. Les enginyeres i enginyers de Camins, Canals i Ports formats a la UPV han aconseguit històricament una preparació altament reconeguda per la societat, en la qual es combina el rigor tècnic amb el desenvolupament de la creativitat, la interdisciplinarietat i el respecte pel medi ambient.

El Màster Universitari en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient (MUEHMA) proporciona una formació especialitzada, tant tècnica com investigadora, en Enginyeria de l'Aigua i Mediambiental. En un context de creixent pressió social sobre els recursos hídrics, resulta de vital importància formar personal expert en enginyeria hidràulica i medi ambient des d'un punt de vista tant professional com investigador. D'altra banda, la normativa europea (Directiva Marc de l'Aigua, 2000) implica la necessitat de formació de professionals des d'una perspectiva multidisciplinària, com la que s'imparteix en aquest Màster.

Per tant, un o una estudiant que vulga adquirir les competències professionals per a exercir com a enginyer o enginyera de Camins, Canals i Ports i, a més, vulga una especialització professional o investigadora en enginyeria hidràulica i mediambiental, té en aquesta oferta acadèmica de doble màster l'oportunitat de rebre una formació integral que li aporte l'habilitació professional de l'Enginyeria de Camins, Canals i Ports i una forta especialització en Enginyeria de l'Aigua i Mediambiental.


EMAS upv