- -
UPV
 
Calendari de defenses

La defensa del TFM és un acte acadèmic INDIVIDUAL, en què l'alumne realitzarà l'exposició de la feina feta en un temps de 15 minuts, després del qual, els membres de tribunal poden realitzar-li preguntes relacionades amb el mateix.
Tal com marca la Normativa de TFG i TFM de la UPV, el procés de defensa consta de 2 etapes:
& # 8226; Presentació del Treball: L'alumne diposita el TFM a través de l'aplicació de la UPV (Intranet UPV \ Secretària Virtual \ TFG-TFM) i lliura la documentació corresponent a la secretaria de centre (còpia escrita del TFM, fotocòpia del DNI, document de còpia de fidedigna i rúbriques de tutor i alumne).
& # 8226; Defensa del Treball: La ETSEI assignarà un dia, hora i tribunal per a la sessió de defensa el TFM, que serà notificada a l'alumne i tutor, mitjançant correu electrònic a la seva adreça institucional.

El calendari de defenses de TFM ha estat aprovat per la Junta de l'Escola per al curs acadèmic actual.
Els alumnes poden triar la convocatòria a la qual acudeixen per a la defensa del TFM, sent recomanable que vagen a la primera que puguen una vegada superats els crèdits corresponents.


EMAS upv