- -
UPV
 
Gestió: Avaluació

L'avaluació del treball fi de Màster es realitzarà després de l'exposició del mateix davant un tribunal format per tres professors de la ETSII, els tribunals són rotatoris, per tant la composició del mateix no es conoceró fins al dia de la defensa.

El procediment que se seguirà serà el següent:

1.- L'alumne, a través de l'aplicació que pot trobar en Intranet UPV \ Secretaria Virtual \ Treball Final de Màster, sol·licita la defensa del TFM (és imprescindible haver superat tots els crèdits, que les notes estiguen carregades en l'expedient i que existisca una convocatòria oberta).
2.- En aqueix moment, i si tota la documentació és correcta, el tutor rebrà un correu electrònic per a emplenar un informe del TFM (confidencial), en el qual pot proposar qualificació per a aquest.
3.- Quan es tanque el període de sol·licitud de defensa, la ETSII assignarà a l'alumne alterne de defensa per al seu TFM. El mateix serà notificat via correu electrònic a tutor i alumne.
4.- L'alumne es personarà el dia i hora assignat (amb 15 min d'antelació) per a realitzar la defensa, després de la qual se li notificarà la qualificació obtinguda.

EMAS upv