- -
UPV
 
Gestió: Sol.licitud

Els professors del màster realitzaran propostes de TFM que poden ser visualitzades a través de PoliformaT per part de tots alumnes que estiguen matriculats.

Els alumnes han de posar-se en contacte amb els professors responsables dels treballs per a mostrar interés en l'assignació d'aquests, que realitzarà el professor a través de l'aplicació EBRON. És especialment important que el professor assigne l'alumne en el moment de la creació del treball en EBRON.

Poden dirigir TFM com a tutors principals del treball aquells professors que impartisquen o hagen impartit docència en el màster en els últims dos cursos o professors adscrits a la ETSII.

Es poden proposar nous treballs fi de màster al llarg de tot el curs i fins a final del mes de maig. La proposta és estudiada per la Comissió Acadèmica del Títol.

EMAS upv