- -
UPV
 

Màster Universitari en Avaluació i Seguiment Ambiental d'Ecosistemes Marins i Costaners Campus de Gandia, Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Avaluació i Seguiment Ambiental d'Ecosistemes Marins i Costaners

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

20 places
(2024/2025)

Introducció

El medi marí i les zones costaneres tenen una importància estratègica associada a la gran quantitat d'usos, recursos i serveis que proporcionen. Gran part de les activitats desenvolupades sobre aquests entorns poden causar impacte ambiental sobre els ecosistemes i, a vegades, ser font de conflictes entre usuaris. Això fa que la gestió sostenible del medi marí constituïsca un dels objectius bàsics de la Unió Europea a fi de garantir tant la sostenibilitat ambiental com la competitivitat de les activitats econòmiques que es nodreixen d'aquest entorn.

La necessitat de resposta a aquests nous reptes ha donat lloc a la necessitat de professionals especialistes que, amb un important caràcter de sostenibilitat i aplicabilitat tecnològica, puguen aplicar solucions en àmbits estratègics a fi de garantir la sostenibilitat dels territoris costaners, i de les comunitats que els habiten, com ara l'avaluació, la gestió, el seguiment ambiental, el control i la planificació dels sistemes litorals.

Objectius

L'objectiu bàsic d'aquest Màster és formar especialistes d'alt nivell en anàlisi, avaluació i seguiment d'ecosistemes costaners i marins. D'aquesta manera, mitjançant una formació científica i d'aplicació tecnològica, se cerca formar professionals i investigadors capacitats per a:

  • Analitzar l'estructura i funcionament dels ecosistemes.
  • Definir indicadors d'estat dels ecosistemes, pressions i impactes.
  • Emprar models numèrics predictius per a predir canvis i avaluar impactes.
  • Usar les tècniques d'estudi més avançades i adequades per a fer el seguiment dels indicadors, d'impacte i ecològics, emprats en vigilància ambiental.
  • Establir mesures de prevenció d'impactes, rehabilitació i restauració dels ecosistemes.

Dirigit a

El Màster va dirigit a persones titulades en àrees científiques i tècniques. Els perfils més adequats, a causa del caràcter multidisciplinari, són els titulats de les llicenciatures en Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Biologia, enginyers Agrònoms, enginyers forestals, enginyers de Camins, Canales i Ports, enginyers tècnics forestals, enginyers geòlegs, enginyers tècnics agrícoles, enginyers tècnics d'obres públiques, llicenciats en Geografia, Geologia, Químiques, Física, Matemàtiques, o dels graus que els substituïsquen, així com altres titulacions en matèries afins a les temàtiques del Màster.

Criteris d'admissió

La Comissió Acadèmica selecciona als candidats a partir de l'anàlisi de l'expedient acadèmic, com també a partir de l'adequació de la formació del candidat al perfil del Màster, de l'experiència professional o investigadora i de la motivació per a cursar el Màster.

Organització

Escola Politècnica Superior de Gandia

Participants

Estado
Actualizando...
 

EMAS upv