- -
UPV
 

Grau en Enginyeria Informàtica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Enginyeria Informàtica

4 cursos
240 crèdits

Crédit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

Nota de tall 10,38
(2023/2024)

300 places (+100 en PARS)
(2024/2025)

Presentació del grau

L'Enginyeria Informàtica és clau en el disseny i la producció de projectes que milloren la qualitat de vida, com ara la banca electrònica, el comerç virtual, els mitjans de transport avançats i la domòtica. L'Enginyeria Informàtica forma professionals preparats per a dirigir i coordinar equips que estudien les necessitats d'empreses i particulars, i desenvolupen solucions a tots els nivells. El pla d'estudis conté 48 ECTS per a especialització, agrupats en dos itineraris: un a l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi i l'altre a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica.

Títol acreditat internacionalment amb el segell EURO-INF. 

Títol acreditat internacionalment amb el segell EURO-INF.

Eixides professionals

L'alumnat graduat en Enginyeria Informàtica està capacitat per a ocupar llocs de responsabilitat en empreses del sector de les TIC i departaments d'informàtica d'empreses i institucions, exercint disciplines com la intel·ligència artificial, el disseny multimèdia, l'animació per ordinador, la programació de videojocs i dispositius mòbils, la seguretat de sistemes informàtics, el disseny de computadors des de mòbils a grans sistemes cloud, gestió de sistemes informàtics, la informàtica mèdica, etc.

Mobilitat internacional i pràctiques

L'alumnat d'aquest grau té múltiples opcions per a cursar part dels seus estudis o realitzar pràctiques. Existeixen convenis amb universitats europees i dels EUA, la Xina, el Japó o Austràlia i pot realitzar-se la doble titulació internacional amb la Universitat de Belgrano, Argentina. Alguns de les destinacions per a realitzar pràctiques són: Indra, Bull, British Telecom, Iberdrola o la Generalitat Valenciana. Totes les pràctiques, excepte les realitzades en ONG són remunerades.

Continuació d'estudis

Amb aquest grau es pot accedir al Màster Universitari en Enginyeria Informàtica, que permet exercir la professió de l'enginyeria informàtica. A més, es pot accedir als següents màsters universitaris impartits per la UPV: Gestió de la Informació; Computació en el Núvol i d'Altes Prestacions; Enginyeria de Computadors i Xarxes; Enginyeria del Programari, Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Programari; Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital, i Automàtica i Informàtica Industrial. I, com en la resta de casos, es pot sol·licitar l'ingrés en qualsevol màster universitari de la UPV realitzant les assignatures d'anivellació oportunes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 93,00 75,00 0,00 12,00 240,00
Aquest grau forma part d'un
programa acadèmic de grau + màster universitari de la UPV.


EMAS upv