- -
UPV
 

Grau en Enginyeria en Geomàtica i Topografia

Grau en Enginyeria en Geomàtica i Topografia Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València
Crédits ECTS: 240 (4 anys)

Presentació del grau

En el Grau en Enginyeria en Geomàtica i Topografia, oferim formació en tecnologies geoespacials que permeten la captura, gestió, modelatge, anàlisi i representació de la informació geogràfica associada al territori, a través de la capacitació en l'ús de diferents tècniques i metodologies, com ara teledetecció, fotogrametria, sistemes de posicionament i navegació per satèl·lit, geodèsia, geofísica, sistemes d'informació geogràfica (SIG), com també aplicacions a obres d'enginyeria i edificació, medi ambient, cadastre o elaboració i gestió de cartografia. A més, es dedica un interès especial a l'ús i desenvolupament d'automatitzacions de procediments de la gestió de la informació geoespacial.

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE.

Eixides professionals

Posicionament i navegació per satèl·lit, sistemes d'informació geogràfica, execució i control geomètric d'obra civil, anàlisi del subsòl; geodèsia, topografia, creació de cartografia per a cadastre i ordenació del territori; captura i anàlisi de dades aèries geolocalitzades; aplicacions mediambientals i de patrimoni. Gestió d'emergències.

Mobilitat internacional i pràctiques

L'ETSEGCiT, mitjançant la seua Oficina Internacional, manté acords de mobilitat amb més de 80 universitats de 22 països d'Europa i Amèrica. A més, manté acords de doble titulació amb l'ESTP París (França) i l'FH Karlsruhe (Alemanya). Així mateix, els convenis signats entre l'Escola i empreses, associacions i organismes públics ofereixen multitud de pràctiques tutoritzades remunerades.

Continuació d'estudis

Oferta de títol integrat de Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia i Màster d'Enginyeria Geomàtica i Geoinformació.

En les últimes dècades, la democratització de la informació geogràfica, l'ús massiu de dades lliures, les ciutats intel·ligents, la gestió de grans volums de dades geogràfiques procedents de satèl·lits, etc., han fet de la geoinformació, abans reservada al món cartogràfic, una eina habitualment emprada pel conjunt de la ciutadania. El conjunt de procediments avançats, gestió de la informació i aplicacions s'imparteixen en els estudis del Màster d'Enginyeria Geomàtica i Geoinformació.

Aquest grau forma part d'un programa acadèmic de grau + màster universitari de la UPV.
Amb aquest programa podràs obtenir la reserva automàtica en el màster de referència des del moment de la preinscripció en el grau
Avançat al futur!


EMAS upv