- -
UPV
 

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Presentació del grau

L'objectiu d'aquest Grau és formar científica i tècnicament a professionals que puguen satisfer les necessitats de la indústria en aquest camp. Aquests estudis habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyeria tècnica industrial. Consten d'un mòdul de formació bàsica, per a l'adquisició d'una sòlida base científica; un mòdul de formació comuna a la branca industrial, per al desenvolupament de competències generals de l'enginyeria industrial; un mòdul de formació específica en electrònica industrial i automàtica, per a treballar competències específiques aquest àmbit de l'enginyeria; i un últim mòdul per a desenvolupar competències a elecció de l'estudiant.

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE.

Eixides professionals

Estaràs capacitat per a: desenvolupar sistemes de control i automatització industrial, sistemes embeguts, robotitzats i instruments electrònics analògics, digitals i de potència. Podràs programar i mantindre equips d'instal·lacions industrials, signar certificacions i peritatges, exercir lliurement la professió com a emprenedor o consultor; optar per l'Administració, l'I+D+i o la docència.

Mobilitat internacional i pràctiques

Elalumnar podrà completar la seua formació en universitats de la UE, EUA, Llatinoamèrica, Japó, Austràlia i diferents països africans. A més, podran realitzar pràctiques en empreses (que, en alguns casos, inclouen l'elaboració del TFG) de diferents sectors industrials per a conèixer la realitat professional sota la tutela d'un tècnic de l'empresa i d'un professor de la titulació.

Continuació d'estudis

Aquest grau permet l'accés a: MU en Enginyeria Industrial, MU en Automàtica i Informàtica Industrial, MU en Construccions i Instal·lacions Industrials, MU en Direcció i Gestió de Projectes, MU en Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador, MU en Gestió d'Empreses, Productes i Serveis, MU en Enginyeria de Computadors, MU en Enginyeria dels Sistemes Electrònics, MU en Enginyeria del Disseny, MU en Enginyeria del Manteniment, MU en Prevenció de Riscos Laborals, MU en Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible i altres MU + anivellació.

Crédits ECTS: 240 (4 anys)


EMAS upv