- -
UPV
 

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

4 cursos
240 crèdits

Crédit 17,34€
(2024/2025)

Nota de tall 10,26
(2023/2024)

150 places
(2024/2025)

Presentació del grau

L'objectiu d'aquest grau és formar científicament i tècnicament professionals que puguen satisfer les necessitats de la indústria en l'electrònica industrial, l'automatització i el control de processos i la robòtica. Aquests estudis habiliten per a l'exercici de la professió de l'enginyeria tècnica industrial. Consten d'un mòdul de formació bàsica; un mòdul de formació comuna a la branca industrial; un mòdul de formació específica en electrònica industrial, automàtica i robòtica, i un últim mòdul en el qual es pot triar entre mencions més especialitzades d'electrònica, electricitat, informàtica industrial o automàtica.

Grau habilitant que dona accés a una professió regulada. 

Grau habilitant que dona accés a una professió regulada.

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE 

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE

Eixides professionals

Seràs capaç de dissenyar i desenvolupar sistemes de control i automatització industrial, sistemes encastats, robotitzats i instruments electrònics analògics, digitals i de potència.

Podràs programar i mantenir equips d'instal·lacions industrials, signar certificacions i peritatges, exercir lliurement la professió com a personal emprenedor o consultor, o optar per l'administració, l'R+D+I o la docència.

Mobilitat internacional i pràctiques

L'alumnat podrà realitzar part de la seua formació, inclòs el treball final de grau, en universitats de prestigi de la UE, EUA, Llatinoamèrica, Japó, Austràlia i en diferents països africans.

A més, podrà realitzar pràctiques en empreses de diferents sectors industrials per a conèixer la realitat professional sota la tutela de personal tècnic de l'empresa i de professorat de la titulació.

Continuació d'estudis

Amb aquest grau es pot tenir accés als màsters universitaris següents: Enginyeria Industrial, que habilita per a l'exercici de la professió d'enginyeria industrial, Enginyeria Mecatrònica, Enginyeria del Manteniment, Automàtica i Informàtica Industrial, Enginyeria dels Sistemes Electrònics, Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible.

També es pot sol·licitar l'accés a qualsevol màster universitari de la UPV realitzant les assignatures d'anivellament oportunes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 120,00 48,00 0,00 12,00 240,00


EMAS upv