- -
UPV
 

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

L'objectiu del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica és formar científicament i tècnicament professionals que puguen satisfer les necessitats de la indústria i de l'administració en aquest camp. Aquests estudis, que habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyeria tècnica industrial, consten d'un mòdul de formació bàsica, per a l'adquisició d'una sòlida base científica adaptada a aquest àmbit de l'enginyeria electrònica industrial i automàtica; un mòdul de formació comuna a la branca industrial, per al desenvolupament de competències generals de l'enginyeria industrial; un mòdul de formació específica en electrònica industrial i automàtica, per a treballar competències específiques dels diferents camps d'aquesta enginyeria, i un últim mòdul, per a desenvolupar diverses competències a elecció de l'estudiant.

Acreditat
internacionalment


EMAS upv