- -
UPV
 

Grau en Enginyeria Civil Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Presentació del grau

L'enginyeria civil proporciona solucions sostenibles d'integració de les infraestructures amb el territori, el medi ambient i la societat. La planificació de les ciutats i els seus servicis; el traçat de xarxes ferroviàries i carreteres; la protecció de les costes i platges; la seguretat front a riuades i terratrèmols; el disseny, la construcció i conservació de ponts, túnels, preses i ports, o la gestió integrada de projectes i obres, constituixen les activitats més habituals de l'enginyer civil. La titulació et prepara per a ser un professional molt capacitat per raonar lògicament buscant solucions sostenibles i innovadores.

Títol acreditat internacionalment amb els segells EUR-ACE i ABET

Eixides professionals

El Grau en Enginyeria Civil habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyeria tècnica d'obres públiques (especialitat de Construccions Civils). El grau et permet treballar en empreses d'enginyeria, de manteniment i explotació de servicis, de construcció, etc. També t'habilita per a exercir lliurement la professió duent a terme estudis i projectes, la direcció i inspecció d'obres, etc. Alternativament podràs ser personal funcionari dels cossos tècnics en tot tipo d'administracions (ministeris, conselleries, ajuntaments...) o dedicar-te a la docència i investigació.

Mobilitat internacional i pràctiques

Pots completar la teua formació en alguna de les més de 70 universitats estrangeres amb les que tenim acords de mobilitat, en països com França, Alemanya, Dinamarca, el Regne Unit, Itàlia, Finlàndia, Àustria, els Estats Units, etc.

Tens la opció de realitzar pràctiques remunerades a les millors empreses d'enginyeria, servicis i construcció, (nacionals i estrangeres), com també amb organismes públics: ajuntaments, conselleries, universitat, etc.

Continuació d'estudis

El Grau en Enginyeria Civil es el grau de referència per a cursar el Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la UPV.

A més, es pot accedir als següents màsters universitaris de la UPV: Planificació i Gestió en Enginyeria Civil; Transport, Territori i Urbanisme, Enginyeria Ambiental; Enginyeria del Formigó; Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient; Prevenció de Riscos Laborals; i Edificació.

Aquest grau forma part d'un programa acadèmic de grau + màster universitari de la UPV.
Amb aquest programa podràs obtenir la reserva automàtica en el màster de referència des del moment de la preinscripció en el grau
Avançat al futur!
Crédits ECTS: 240 (4 anys)


EMAS upv