- -
UPV
 

Grau en Fonaments de l'Arquitectura Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Fonaments de l'Arquitectura

5 cursos
300 crèdits

Crédit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

Nota de tall 10,50
(2023/2024)

180 places (+180 en PARS)
(2024/2025)

Presentació del grau

Els estudis del Grau en Fonaments de l'Arquitectura proporcionen la base, els fonaments i les eines per a formar professionals capaços de crear projectes arquitectònics que satisfacen alhora les exigències estètiques i tècniques i els requisits de les persones usuàries, respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.

El Grau en Fonaments de l'Arquitectura, juntament amb el Màster Universitari en Arquitectura, equival en conjunt a l'antiga titulació d'Arquitectura.

Eixides professionals

El Grau en Fonaments de l'Arquitectura, a més de ser l'únic que permet accés al M.U. en Arquitectura, permet incorporar-se al món laboral per compte d'altri, realitzar treballs professionals (excepte els que siguen d'atribució exclusiva a professions regulades) i accedir a la funció pública (europea, estatal, autonòmica i municipal) quan el requisit siga un títol de grau universitari.

Mobilitat internacional i pràctiques

Durant la formació acadèmica en aquest grau, tindràs l'oportunitat de realitzar pràctiques professionals en empreses, estudis professionals, instituts tecnològics, organismes i institucions amb els quals l'ETSA de la UPV té convenis de col·laboració.

Tindràs l'oportunitat de realitzar un intercanvi acadèmic a l'estranger, cursant un semestre o un curs complet en una de les universitats de més de 30 països amb les quals l'Escola té signats convenis i programes d'intercanvi. A més, podràs participar en els tallers internacionals que s'organitzen amb aquestes universitats.

Continuació d'estudis

El Grau en Fonaments de l'Arquitectura és l'únic grau que permet accedir al Màster Universitari en Arquitectura, que és el títol que habilita per a l'exercici de la professió d'arquitecta o arquitecte.

A més, amb aquest grau es pot accedir als següents màsters universitaris impartits per la UPV: Conservació del Patrimoni Arquitectònic; Arquitectura del Paisatge, i Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny.

I, com en la resta de casos, es pot sol·licitar l'accés a qualsevol altre màster universitari de la UPV realitzant les assignatures d'anivellació oportunes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
64,00 221,00 9,00 0,00 6,00 300,00
Aquest grau forma part d'un
programa acadèmic de grau + màster universitari de la UPV.


EMAS upv