- -
UPV
 

Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments

4 cursos
240 crèdits

Crèdit 17,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

Nota de tall 10,20
(2022/2023)

75 places
(2022/2023)

Presentació del grau

El Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments reuneix un extens nombre de disciplines científiques que contribueixen al coneixement dels tres pilars bàsics de l'alimentació: l'elaboració i conservació d'aliments, la qualitat i seguretat alimentàries, i el binomi alimentació-salut. En aquest sentit, es pretén formar professionals amb coneixements del desenvolupament, la conservació, la transformació, l'envasament, la distribució i l'ús d'aliments segurs, nutritius i saludables.

Títol acreditat internacionalment amb el segell de Iseki Food Association 
Títol acreditat internacionalment amb el segell de Iseki Food Association

Eixides professionals

La indústria alimentària és el primer sector industrial del país, amb el 15% del PIB industrial (FIAB). Així mateix, el nombre d'empleats directes d'aquest sector és de 450.000 persones.

Els àmbits professionals en els quals es pot exercir aquesta professió inclouen: la seguretat alimentària; la gestió i el control de la qualitat; el desenvolupament i la innovació; l'assessoria legal, científica i tècnica; la comercialització i el màrqueting; el processament d'aliments; la restauració col·lectiva i la nutrició comunitària; i la salut pública.

L'empresa privada, l'administració i els centres de recerca són els organismes que, fonamentalment, acullen el desenvolupament d'aquestes professions.

Mobilitat internacional i pràctiques

La tecnologia dels aliments és una disciplina amb un alt grau d'internacionalització. Hi ha moltes universitats que imparteixen estudis relacionats amb el Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments a les quals es pot accedir a través dels programes d'intercanvi d'estudiants, com ara ERASMUS, PROMOE i similars.

Fer pràctiques en empresa és un aspecte rellevant en la formació d'un tecnòleg d'aliments. Els alumnes del Grau podran fer pràctiques en més de 200 empreses i institucions alimentàries situades a la Comunitat Valenciana.

Continuació d'estudis

El Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments permet l'accés als màsters universitaris de la UPV següents: Ciència i Enginyeria dels Aliments; i Gestió i Seguretat Alimentària (internacional: UPV, INP Lorraine, London SBU). A més, es pot accedir a qualsevol màster universitari de la UPV cursant les assignatures d'anivellació adients.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
63,00 141,00 24,00 0,00 12,00 240,00

Estado
Actualizando...
 

EMAS upv