- -
UPV
 

Paul Anthony Samuelson

Doctor Honoris Causa per la Universitat Politècnica de València. Investit l'11 d'octubre de 1991


Biografia

Inclosa dins de l'anomenada "escola neoclàssica", l'obra de l'economista nord-americà Paul Anthony Samuelson es caracteritza per la rigorosa aplicació de l'anàlisi matemàtica a diversos camps de la teoria econòmica.

Nascut a Gary, Indiana, el 15 de maig de 1915, Samuelson va cursar estudis d'Economia a Chicago i a Harvard, universitat en què va doctorar-se. Des del 1940 va ser professor d'Economia a l'Institut Tecnològic de Massachussets.

La seua obra Fonaments de l'anàlisi econòmica, publicada el 1947, s'ha considerat una síntesi i reelaboració de les tesis neoclàssiques, basada en la teoria de l'equilibri personal dels sistemes econòmics desenvolupada a final del segle XIX per Leon Walras.

En les anàlisis matemàtiques de Samuelson són temes centrals la dinamicitat i l'estabilitat dels sistemes econòmics, la introducció de la teoria del comerç internacional en el marc de la doctrina de l'equilibri general, l'anàlisi dels béns públics i la teoria del capital.

Més tard, Samuelson, el tractat del qual Curs d'economia moderna, escrit el 1948, va ser adoptat com a llibre de text en universitats de tot el món, va compaginar els estudis teòrics amb la seua tasca com a conseller econòmic d'institucions públiques i privades, com ara, per dir-ne unes quantes, el MS Treasury, National Planning Board, Council of Economic Advisor i Federal Reserve Board.

President des de 1951 de la Societat d'Estats Units d'Econometria, a principi de la dècada de 1960 va ser assessor del president John F. Kennedy.

Samuelson és conegut mundialment per les seues nombroses col·laboracions en diferents publicacions, incloent-hi les destinades a lectors profans.

En els seus articles aconsegueix simplificar el llenguatge dels economistes sense sacrificar els continguts.

La seua presentació, clara i lògica, de les idees és la clau de l'èxit dels seus llibres, conferències i articles. Durant molts anys va escriure la columna econòmica del Newsweek.

Doctor per nombroses i prestigioses universitats d'Europa i Amèrica, entre els premis que ha rebut destaca el premi Nobel d'Economia el 1970 com a reconeixement a les seues investigacions sobre microeconomia i economia estàtica.


EMAS upv