- -
UPV
 

Paul Anthony Samuelson

Doctor Honoris Causa per la Universitat Politècnica de València. Investit l'11 d'octubre de 1991


Laudatio per Manuel Pérez Montiel

Una de les tradicions més entranyables de la Universitat és acollir al seu claustre professors i personalitats que han destacat en el seu quefer professional i humà. La Universitat Politècnica de València, seguint aquesta tradició, acull en el seu claustre el professor Paul Anthony Samuelson, economista eminent. M'ha correspost, per acord del Departament d'Organització d'Empreses, la responsabilitat de pronunciar aquesta laudatio del professor Samuelson.

Els podria enunciar tots els rellevants mèrits acadèmics que, com a economista, ha assolit el professor Samuelson. Crec que no sols és innecessari, sinó imprudent. Sols voldria fer una afirmació: l'economia moderna no seria la mateixa sense l'existència d'economistes com ell. En lloc d'això, voldria ponderar davant seu altres aspectes de la seua personalitat i del seu quefer.

En primer lloc, la trajectòria intel·lectual del professor Samuelson com a economista s'ha caracteritzat per una il·limitada curiositat intel·lectual que li ha permés copsar i entendre els nous fets econòmics que s'han produït l'últim mig segle. I ha sigut capaç de transformar la seua comprensió de la realitat econòmica en esquemes analítics coherents i clars. Es pot estar d'acord o no amb els seus enfocaments, però no se'ls pot negar claredat, coherència i eficàcia.

En segon lloc, Samuelson ha estat, al llarg de la seua dilatada trajectòria, un economista que coneixia els límits de la seua ciència i el caràcter imprecís i perfectible de les eines teòriques que manejava. Ha sabut que, darrere dels models econòmics, normalment bastant aparatosos, subjauen els subjectes econòmics, milions d'ésser humans diversos i contradictoris que actuen i decideixen amb una racionalitat dubtosa i canviant. En altres paraules, que l'economia és una ciència el paper de la qual és atendre, amb alguna eficàcia, les necessitats il·limitades d'una societat que mai no arribem a conéixer bé i els canvis de la qual són sorprenents i continus.

Això em duu a ressaltar el que, modestament, crec que és un dels mèrits rellevants del professor Samuelson. Es quelcom més que un economista eminent. És un humanista de la segona meitat d'aquest segle. Quan l'especialització conduïa a una visió parcial i estreta de la realitat, Samuelson ha mantingut una visió global de l'economia i del seu paper en la societat. L'economia és per a Samuelson una ciència que lluita per fer-se i la darrera raó de ser de la qual és fer més humà i habitable el món que vivim.

Aquest humanisme del professor Samuelson potser té les arrels en la tradició americana, tradició que coneixem malament i que està basada en la llibertat i la responsabilitat. Contemplant la trajectòria intel·lectual i humana del professor Samuelson, ve a la memòria el preàmbul de la Constitució dels Estats Units, que proclama el dret dels homes a la llibertat, a la justícia i a la recerca de la felicitat. Samuelson ha treballat perquè aquests ideals siguen realitat. Des del seu gabinet d'economista teòric, des del seu treball docent, tan fructífer, des dels seus treballs al servici dels governs del seu país, des dels seus escrits de divulgació, ha treballat perquè la justícia, la llibertat i la conquesta de la felicitat siguen possibles, materialment, quotidianament i prosaicament possibles.

La Universitat Politècnica de València s'enriqueix amb la presència del professor Samuelson al seu claustre. Aquesta Universitat, el lema de la qual és al progrés per la tècnica , entendrà millor, gràcies al professor Samuelson, que la tècnica, de la qual aquesta Universitat tant s'enorgulleix, no és més que un instrument per a assolir la justícia, la llibertat i la felicitat dels homes i de la societat. Que el darrer fi de la Universitat és ajudar a convertir el nostre món en un lloc més habitable i humà.


EMAS upv