- -
UPV
 

Enrique Iglesia

Doctor Honoris Causa por la Universitat Politècnica de València. Investido el 20 de juny de 2008


Palabras del Rector

Il·lustríssima Senyora Secretària Autonòmica d'Universitat i Ciència;
Il·lustríssim Senyor Secretari Autonòmic de Sanitat;
Doctor Honoris Causa;
Senyor President del Consell Social;
Senyor Secretari General;
Digníssimes autoritats;
Claustre de Doctors;
Professores i Professors;
Personal d'Administració i Serveis;
Alumnes;
Senyores i senyors.

Agraïsc la vostra presència de nou en aquest acte de clausura del curs acadèmic, en un any tan especial com aquest, el del nostre 40è aniversari com a institució universitària, i d'una manera molt especial del nostre nou membre per causa d'honor, el doctor Valentí Fuster, a qui desitgem testimoniar el nostre agraïment per honrar-nos a acceptar la investidura com a doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de València i, per tant, permetre'ns continuar augmentant la nostra llista d'honoris, llista que formen personalitats de l'art, la ciència, la cultura i la política i a la qual, a partir d'avui, se suma la d'un magnífic representant de les ciències de la salut, camp al qual la nostra universitat, des de la perspectiva tecnològica, presta una atenció important, mitjançant el treball de diferents grups d'investigació i l'oferta de diversos postgraus.

Volem agrair la laudatio del professor doctor Javier Saiz, el qual ha posat de manifest els mereixements que per la trajectòria professional i personal atresora el nostre nou honoris i que fan que haja d'agrair, també, a qui va tenir l'encert de proposar-lo per a aquest nomenament. Em referisc al nostre Departament d'Enginyeria Electrònica i a l'Institut Valencià del Cor (INSVACOR), que tan magnífica tasca du a terme amb les seues campanyes de prevenció per a la salut cardiovascular de tots els valencians i en particular dels membres de la nostra institució. Tasca que ha significat que aquest campus es convertisca en el primer del país, com a espai cardiosaludable, gràcies a la iniciativa del president del l'institut i professor de la nostra universitat, el senyor Rafael Rodríguez.

Però permeten-me tan sols unes paraules sobre el nostre insigne doctor, el senyor Valentí Fuster, de qui es pot dir que és el nostre cardiòleg universal, ja que mai en la història de la medicina espanyola, en aquesta especialitat, la cardiologia, ningú no ha aconseguit aquest nivell de reconeixement internacional i acadèmic, com testimonien els premis i els nombrosos doctorats honoris causa que ha rebut de diverses universitats americanes i europees.

Agraïsc el magnífic i il·lustratiu discurs que ha fet i li desitge que com en ell i en la seua obra La ciència de la salut, obra que sens dubte els recomane, continue donant valuosos consells per a una vida sana i, per tant, valga allò de "Mens sana in corpore sano".

També voldria felicitar a tots els nous doctors, per l'esforç i la dedicació -i, és clar, als directors de tesis i familiars-, i animar-los perquè continuen investigant en les diferents línies en les quals ja ho fan, ja que els seus èxits com a doctors de la Universitat ens ompliran d'orgull i contribuiran a l'enriquiment acadèmic d'aquesta institució. De la mateixa manera, felicitem a tots els professors i professores i al Personal d'Administració i Serveis que s'han incorporat a la Universitat o han promocionat en la carrera i, com no, als estudiants que han acabat els estudis aquest curs a la Universitat Politècnica de València.

En aquest acte és obligat referir-nos als fets més excel·lents esdevinguts al llarg del curs acadèmic i, és clar, enguany d'una manera especial, als actes programats pel 40è aniversari, els quals han sigut ben acollits pels membres de la nostra comunitat universitària i també per la societat valenciana i les institucions socials, a les quals des d'ací els manifestem el nostre agraïment. També als vicerectorats de Cultura i dels campus i a totes les companyes i companys que han col·laborat i col·laboren en el desenvolupament d'aquesta programació.

De la mateixa manera, també volem agrair el suport de les institucions i organitzacions que amb el seu finançament han permès dur a terme una bona part d'aquest programa i, d'una manera molt destacada, a dues institucions financeres ben apreciades per aquesta universitat, em referisc a Bancaixa i al Grup Santander.

De tots els actes, vull remarcar els següents:
- El Congrés sobre Innovació Oberta i Universitat, Competitivitat i Desenvolupament, organitzat pel Vicerectorat de Coordinació i Planificació Econòmica, en què van participar més de 400 persones entre les quals hi havia les primeres figures mundials en aquest camp, fet que significa que el congrés fóra considerat la primera trobada europea sobre innovació oberta i universitat. Hi va quedar clara la importància que té que, en aquest segle, les universitats es comprometen activament a posar en valor el coneixement que generen a través de la innovació i, per tant, que contribuïsquen al millor servei a la societat i al seu progrés, com pretén la Universitat Politècnica i ho deixa clar en el Pla estratègic 2007-2014, el qual feliçment, ja està en execució.
- El simposi organitzat pel Vicerectorat d'Intercanvi Acadèmic i Alumnat i la Direcció d'Acció Internacional sobre cooperació i intercanvi universitari ha sigut també un acte especialment rellevant, en el qual van participar més de 240 congressistes d'universitats de 34 països. Aquest simposi segur que ens permetrà continuar avançant en aquest tema, en el qual la Politècnica de València ja ocupa un lloc ben destacat.
- L'exposició inaugurada fa poc del nostre 40è aniversari, la qual recorrerà les tres ciutats on hi ha els nostres campus -València, Gandia i Alcoi-, i que actualment es pot visitar al Centre del Carme de València.
- Però, dels esdeveniments que sens dubte seran més memorables, hem de destacar en primer lloc la presència en aquest paranimf de Sa Majestat la Reina Sofia, amb motiu de la investidura com a doctor honoris causa del mestre Zubin Mehta, en la qual també hi va haver les màximes autoritats valencianes i estatals i tots els rectors de la Comunitat Valenciana. És la segona vegada en què aquesta universitat s'ha vist honrada amb la visita d'un membre de la Casa Reial, per la qual cosa, com vam dir en l'esmentat acte, és un dia que figurarà en els annals de la història d'aquesta institució.
- I, finalment, i en el que va de curs, l'acte central de celebració del 40è aniversari, en el qual es van homenatjar les companyes i els companys que fa 40 anys que treballen a la nostra universitat. I també la tasca dels rectors que la nostra universitat ha tingut al llarg d'aquestes quatre dècades i que ens han precedit en el govern, entre les quals destaca l'obra del rector Nieto, la qual abasta 18 anys.

En aquesta clausura i amb motiu d'aquesta celebració, volem agrair una vegada més a tots els membres que aquesta comunitat ha tingut al llarg d'aquests 40 anys l'esforç i la dedicació que han fet possible que la nostra universitat s'haja consolidat com una de les institucions universitàries espanyoles més bones i la tecnològica més reconeguda internacionalment.

Però, enguany, a més, he de dir i he de manifestar la nostra satisfacció, ja que, amb el treball de nou de tots, hem continuat avançant, i molt, especialment en els temes en els quals la nostra universitat és una de les institucions acadèmiques líders del nostre país, com és la generació de coneixement i la posada en valor a través de l'R+D, la generació de patents, empreses derivades i amb una projecció internacional àmplia.

I, en efecte, així ha sigut. Només per donar-los alguna xifra, esmente que per primera vegada hem aconseguit els 100 milions d'euros de contractació en R+D, que hem crescut un 24% en R+D contractada -una de les taxes de creixement més altes de la nostra història i en un any en el qual, per desgràcia, s'inicia un procés de recessió econòmica-, i un 16% més d'alumnes han gaudit dels programes Erasmus. També han crescut els mesos de pràctiques en empresa a la nostra universitat i això que ja són vora 8.000 estudiants a l'any els qui en fan.

El nostre programa de càtedres d'empresa ja se situa en les quaranta institucions que han volgut unir el seu nom al de la nostra universitat en aquest ambiciós programa. Enguany n'han sigut deu les que s'hi han sumat, la qual cosa ha permès que tots els nostres centres, excepte un, en tinguen diverses, fet que contribueix a enfortir el binomi Universitat-empresa, tan necessari a les universitats del segle XXI i que s'ha manifestat com un element decisiu en l'enfortiment de la tasca acadèmica que els nostres centres duen a terme, tasca de la qual els principals beneficiaris són els nostres alumnes. Agraïsc als directors dels centres i als professors i a les empreses que hi participen l'aposta feta per aquesta iniciativa i, com no, a la Direcció Delegada de Polítiques d'Ocupació i tot el seu equip per la gestió del programa.

Una cosa que vull subratllar és la incorporació d'aquesta universitat, per primera vegada també en la nostra història, a la Permanent de la CRUE, composta pel president i sis universitats -n'és l'òrgan de govern i representa les més de 70 universitats espanyoles. Fet que ens omple de satisfacció que es produïsca en un any com aquest, ja que entenem que és un reconeixement del pes i del que representa aquesta universitat en el sistema universitari espanyol i, per tant, del treball de tots els membres de la comunitat universitària.

Podem assenyalar que aquest ha sigut un dels anys en la història d'aquesta universitat de més projecció externa, en l'any en què fa 40 anys. S'ha arribat a la plena maduresa com a universitat, fet que insistisc és degut a l'esforç i el lliurament de tots els qui n'han format part al llarg de la història -professores, professors, personal d'administració i serveis, alumnes-, i també al suport de les institucions valencianes les quals testimonien el seu reconeixement cap a la nostra institució.

Un altre esdeveniment que hem de destacar és la desena edició del Fòrum d'Ocupació, el qual va superar els 100 expositors i en què es va presentar la Fundació SERVIPOLI, en la qual participen junt amb el Consell Social, la Delegació d'Alumnes i les organitzacions sindicals majoritàries, a les quals vull agrair la seua ajuda. Aquesta realitat ens permetrà, com passa en moltes universitats anglosaxones, ser la primera universitat espanyola a oferir ocupació temporal i a temps parcial als estudiants en el mateix campus.

El Pla estratègic 2007-2014, ja en execució, ha comportat i comporta el treball de moltes de les nostres comissions, a les quals vull agrair l'esforç i la dedicació. Hem implantat per primera vegada el programa Pegasus, i s'ha procedit amb tota normalitat a l'avaluació dels diferents serveis per part dels usuaris.

Una nota trista en aquest any de festivitat, ha sigut el traspàs del professor José Luis Santos, que va ser secretari general de la Universitat i persona molt volguda per tots els seus companys.

Enguany, s'ha promulgat el Reial decret 1.393/2007, de 29 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials amb el qual ha començat el procés que permet a les universitats espanyoles implantar la nova oferta curricular segons els acords de Bolonya.

Les universitats valencianes hem decidit esperar al curs acadèmic que ve per a iniciar aquest procés, per tal de tenir un horitzó més clar. Fet que, per a una universitat tecnològica com la nostra, és encara més aconsellable, ja que la major part de la nostra oferta és de les anomenades professions regulades, l'estructura de les quals s'ha aprovat per unanimitat el maig passat al Consell d'Universitats i amb quasi tota seguretat, durant el mes de juliol, es fixaran les competències i requisits que permeten l'inici del procés per a aquestes titulacions.

També, finalment, s'ha tancat l'acord pel qual les universitats valencianes veuran atès degudament el finançament corresponent als desfasaments pressupostaris, acumulats en els darrers anys com a diferències entre els imports acordats pel model plurianual de finançament i el liquidat. Confiem que aquesta situació no torne a repetir-se en el futur i agraïm la declaració de la Conselleria de garantir el sosteniment dels nivells de finançament del sistema públic universitari valencià.

Vull concloure, una vegada més, esmentant que tenim ben clar que la Universitat Politècnica de València és el que és gràcies a l'esforç de tots els qui la formen. Gràcies al suport que rep del Consell Social i de l'Administració, i també al reconeixement i la consideració de la societat valenciana. Estímuls ben poderosos que ens impulsen a continuar avançant junts.

A tots, moltes gràcies.


EMAS upv