- -
UPV
 
Funcions
És el responsable de la gestió i ordenació de l’oferta formativa de les titulacions de la Universitat, així com de les accions d’innovació docent i de la coordinació dels sistemes de ga¿rantia de qualitat i seguiment i acreditació dels títols.

EMAS upv