D. Matemàtica Aplicada Dep. de Matemàtica Aplicada: UPV
- -
UPV
 
Foto principal

Matemática Aplicada

El Departament de Matemàtica Aplicada és l'òrgan responsable d'organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis de diverses àrees de coneixement, com són Didàctica de la Matemàtica i Matemàtica Aplicada, als Centres en què imparteix docència d'acord amb la programació docent de la Universitat. El departament imparteix matèries a les següents escoles: Escola Politècnica Superior d'Alcoi, Escola Politècnica Superior de Gandía, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronómica i del Medi Natural, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria d'Edificació, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica, Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canales i Ports, Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials i Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses.


EMAS upv