- -
UPV
 
Presentaciķn

El Departament de Matemàtica Aplicada és l'òrgan responsable d'organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis de diverses àrees de coneixement, com són Didàctica de la Matemàtica i Matemàtica Aplicada, als Centres en què imparteix docència d'acord amb la programació docent de la Universitat. El departament imparteix matèries a les següents escoles: Escola Politècnica Superior d'Alcoi, Escola Politècnica Superior de Gandía, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronómica i del Medi Natural, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria d'Edificació, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica, Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canales i Ports, Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials i Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses. Entre les funcions del departament destaca recolzar les activitats i iniciatives docents i investigadores dels seus membres.

El departament està constituït per personal docent i investigador, funcionari i contractat, personal d'investigació, estudiants i personal d'administració i serveis que estan adscrits al mateix.

El Reglament del departament estableix i regula el seu funcionament i organització. Per a dur a terme la docència de forma efectiva, el departament s'estructura en Unitats Docents constituïdes per professors adscrits a un mateix centre en el qual imparteixen docència.

El Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat Politècnica de València i els Departaments d'Àlgebra, Geometria i Topologia, Anàlisi Matemàtica i Matemàtica Aplicada de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de València imparteixen el Màster Universitari en Investigació Matemàtica. Aquest màster interuniversitari està dirigit a la preparació de l'estudiant de cara a la futura realització de tesi doctoral.

El departament juntament amb l'Institut Universitari de Matemàtica Pura i Aplicada i l'Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària són les estructures d'investigació de la Universitat Politècnica de València que participen en el Programa de Doctorat en Matemàtiques. Aquest programa de doctorat, interuniversitari entre la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València, ha rebut per part del Ministeri d'Educació la Menció cap a l'Excel·lència.


EMAS upv