- -
UPV
 
Foto principal

Matemática Aplicada

El Departament de Matemātica Aplicada és l'ōrgan responsable d'organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis de diverses ārees de coneixement, com sķn Didāctica de la Matemātica i Matemātica Aplicada, als Centres en quč imparteix docčncia d'acord amb la programaciķ docent de la Universitat. El departament imparteix matčries a les següents escoles: Escola Politčcnica Superior d'Alcoi, Escola Politčcnica Superior de Gandía, Escola Tčcnica Superior d'Arquitectura, Escola Tčcnica Superior d'Enginyeria Agronķmica i del Medi Natural, Escola Tčcnica Superior d'Enginyeria d'Edificaciķ, Escola Tčcnica Superior d'Enginyeria del Disseny, Escola Tčcnica Superior d'Enginyeria Geodčsica, Cartogrāfica i Topogrāfica, Escola Tčcnica Superior d'Enginyeria Informātica, Escola Tčcnica Superior d'Enginyers de Camins, Canales i Ports, Escola Tčcnica Superior d'Enginyers Industrials i Facultat d'Administraciķ i Direcciķ d'Empreses.

RSS
 

EMAS upv