- -
UPV
 

 

Praktikum

El Prakitkum UPV consistix en el fet que alumnes que hagen finalitzat amb èxit primer de Batxillerat o de Cicle Formatiu de Grau Superior, puguen passar una setmana assistint a tallers, activitats i treballant amb professors de la Universitat Politècnica de València.

L'objectiu és que durant el dit període el/la alumno/a participe en un programa en una Escuela/Facultad el quin desperte o reforce la seua vocació per les distintes titulacions de Grau. Esta participació ha de permetre a l'alumne mostrar posteriorment a la resta dels seus companys, en quant els continguts i les temàtiques abordats en el programa, així com poder comptar en primera persona la seua experiència en la Universitat Politècnica de València.


e-mail: praktikum@upv.es


EMAS upv