- -
UPV
 
Documentació de pràctiques
Prácticas ETSA Documentació de pràctiques  ...
Información previa al inicio de una práctica - IMPORTANTE232Kb
Leer antes de rellenar el Convenio on-line.

FIRMAS DIGITALES
Desde el 15 de septiembre de 2020 no se aceptan firmas escaneadas y todos los documentos deberán llevar la FIRMA DIGITAL.
Ten presente que si haces una modificación en el PDF (por ejemplo, la fecha de inicio) y ya estaba firmado, las FIRMAS ya no son válidas. Hay que volverlo a firmar.
Asegúrate que las firmas son válidas en esta plataforma:
Validar firmas del Convenio.
Si los PDFs no pasan esta validación, los documentos serán devueltos para firmar de nuevo.


TERMINI PER A ENVIAR EL CONVENI37Kb
El conveni ha d'enviar-se 10 dies naturals abans de l'inici de la pràctica, sense comptar el dia del seu enviament. El mes d'agost és inhàbil.
En el PDF adjunt pots veure com es compten els 10 dies.


CALCULA LA TEUA PRÀCTICA
La "Calculadora de pràctiques" t'ajuda a planificar la teua pràctica i a generar el "Conveni de pràctiques".
Enviar per e-mail el PDF emplenat amb SIGNATURES DIGITALS com a mínim 10 DIES NATURALS abans de l'inici de la pràctica.
CALCULA LA TEUA PRÀCTICA és una eina per a ajudar-te a generar el PDF del Conveni i les dades que introdueixes, els pots canviar posteriorment editant el mateix PDF. El document que té valor legal és el PDF del Conveni que se signa digitalment.

Conveni de pràctiques
Enviar per e-mail el PDF emplenat amb SIGNATURES DIGITALS com a mínim 10 DIES NATURALS abans de l'inici de la pràctica.
Si una vegada acabada la pràctica es desitja prorrogar-la, caldrà emplenar un nou conveni amb les noves dates. Totes les pràctiques han de finalitzar el 31 d'Agost i si es desitja continuar, emplenar un nou a partir de l'1 de setembre.

Modificació
Per a una pràctica ja iniciada, permet modificar les hores, la borsa econòmica, el tutor empresa o el tutor UPV. Enviar per e-mail el PDF emplenat amb SIGNATURES DIGITALS. Ha de presentar-se amb 10 dies d'antelació al canvi a realitzar.

Rescissió
Document per a rescindir una pràctica. Únicament podrà realitzar-se per motius justificats. Termini màxim 7 dies naturals des de la data de rescissió. Enviar per e-mail el PDF emplenat amb SIGNATURES DIGITALS.

EMPRESAS: Solicitud de estudiantes en Practicas
Si eres una empresa que quiere incorporar a un estudiante de arquitectura en prácticas y no dispone de candidato, cumplimenta tu solicitud en la plataforma DIRE. Una vez enviada, deberá ser validada por la ETSA.


EMAS upv