- -
UPV
 
Enquestes de satisfacció 2016
PEGASUS Elements Pegasus Enquestes de satisfacció 2016  ...

Durant els mesos de febrer i març es van realitzar les enquestes de satisfacció sobre els serveis que s’ofereixen a la UPV.
Gràcies als resultats d’aquestes enquestes de satisfacció, la UPV disposa d’una molt bona informació per a formular plans de millora. Hem creat una pàgina web en què vam mostrar alguns d’aquests plans de millora que hem dut a terme.
Si desitgeu consultar els resultats particulars de les enquestes d’unitats, centres i departaments corresponents a altres anys, accediu a la plataforma de presentació de resultats a través d’aquest enllaç (recomanem utilitzar un navegador diferent de l’Internet Explorer, ja que aquest dóna alguns problemes de visualització):

Plataforma de presentació de resultats

També es pot accedir des del portal de transparència de la UPV -> Informació institucional, organitzativa i de planificació -> Plans i programes anuals -> Informes d’avaluació de les polítiques públiques.
Sortegem un iPad Air 2 entre els estudiants que van respondre a l’enquesta.

Regles del Sorteig

La resolució del sorteig de 31/03/2017, amb la persona premiada i la llista de substituts, la podeu consultar seguint l’enllaç següent:

Resolució del Sorteig

 

 Foto de la persona premiada en el moment de recollir l'Ipad Air2 el 10 d'Abril de 2017


EMAS upv